Mesto / Obec podľa platného VZN o zásadách hospodárenia so svojim majetkom . Obec na Úradnej tabuli upovedomí o prebytočnom hnuteľnom majetku určenom na následný predaj.


Dátum zverejnenia: 15.02.2019

Dátum poslednej zmeny: 26.02.2019

Dátum platnosti: 19.11.2018 - nezadany

Predaj hnuteľného majetku obce (mesta)

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • VZN obce

Poplatky

Služba nie je spoplatnená